#1 (S2) Grondrechten in crisistijd - Mr. Adriaan Wierenga

Adriaan Wierenga is noodrechtspecialist en houdt zich bezig met de juridische aspecten van openbare-ordehandhaving, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het zal niet verbazen dat hij een druk jaar achter de rug heeft, waarin de Coronacrisis zijn agenda bepaalde. In deze eerste aflevering van het tweede seizoen van Ons goed recht staan we nog eens uitgebreid stil bij de in de pandemie genomen maatregelen en hoe die zich verhouden tot grondrechten. Wat was ook alweer het probleem met de noodverordeningen en hoe heeft wetgeving dit kunnen oplossen? Welke afwegingen moeten in noodsituaties worden gemaakt en kunnen we grondrechten daarbij altijd beschermen? En kijkend naar de toekomt: hoe moet ons noodrecht worden aangepast om bij een eventuele volgende pandemie wel een sluitende basis te vormen?

Share | Download

Episodes Date

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App